กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง 2560

 
เชิญทุกท่านเที่ยวงาน ''กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง'' วันที่ 3-5 เมษายน 2560 เวลา 08.00-20.00 น.ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับสินค้าพื้นเมือง ของกินพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 - 944665