ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพกำแพงลานดูดาว

สดร. เชิญชวนประกวดวาดภาพกำแพงลานดูดาว ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาชนมีความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์ผลงานศิลปะจากจินตนาการ กระตุ้นให้เกิดความสนใจทางดาราศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมทางดาราศาสตร์และศิลปะเกิดเป็นสื่อการเรียนรู้ภาพวาดดาราศาสตร์ บนผนังกำแพงแห่งแรกในประเทศไทย บนผนังกำแพงรอบลานดูดาวของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

โดยสามารถส่งใบสมัครและภาพร่างพร้อมลงสีบนกระดาษขนาด A3 ตั้งแต่บัดนี้-5 กมราคม 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โทร. 053-121268-9 ต่อ 633