วิถีจาวยอง เวียงต่าก๋าน

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน เที่ยวงาน "วิถีจาวยองเวียงต่าก๋าน" (เวียง ๑,๓๐๐ ปี) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในคอนเซป "กิ๋นโม่น แอ่วโม่น ช้อปโม่น"

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกๆวันเสาร์ และวันอาทิตย์ตลอดเดือนมกราคม 2561 ตั้งแตเ่วลา 10.00-17.00 น.

ภายในงานพบกับกาดหมั้้ว สินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจาวของเชียงใหม่-ลำพูน สินค้า OTOP อำเภอสันป่าตอง และการแสดงตีกลองมองเซิง ขลุ่ยตาด ฟ้อนอง