Chiang Mai Flower Festival 2018

เชียงใหม่ จัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพาน   นวรัฐ มีการจัดนิทรรศการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ , ผลิตภัณฑ์ชุมชน , ถนนดอกไม้  และการประกวดนางงามบุปผชาติ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ได้รับรางวัลให้เป็นมหกรรมแห่งปีระดับนานาชาติ “Flower Festival of The year” จากองค์กรระดับสากล นับเป็นความภูมิใจของชาวเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกับผลักดันงานนี้สู่การเป็นงานประจำปีนานาชาติ (World Event) และเชียงใหม่ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย      และชาวต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ขยายเวลาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นทั้งเดือนแห่งดอกไม้ และเดือนแห่งความรัก “Chiang Mai Blooms 2018”  โดยได้รวบรวมเอากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้มาจัดทำปฏิทินท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง www.chiangmaiblooms.com  
 พิธีเปิดงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด และไฮไลท์ของงาน “ขบวนแห่รถบุปผชาติ” ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ เชิงสะพานนวรัฐ