ปั่นเก็บตะวันที่เชียงกลาง @น่าน

          ททท.สำนักงานแพร่ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน, ชมรมจักรยานจังหวัดน่าน, ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวน่านเหนือ กำหนดจักกิจกรรมขี่จักรยานท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ "ปั่นเก็บตะวันที่เชียงกลาง@น่าน" ในลักษณะการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวไม่แข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ชมแหล่งท่องเที่ยว Unseen สุดทึ่ง ค่าสมัครเพียง 100 บาท รับเพียง 100 คนเท่านั้น

         การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้พื้นที่ใ้เกิดการเผยแพร่บอกต่อ ตลอดจนส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามแนวคิด 7 Greens Concept ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดการปล่อยอากาศเสีย รวมทั้งมีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำประโยชน์แก่สังคมโดยปลูกป่า ร่วมสมทบทุนมอบสิ่งของ อุปกรณ์กาเรียน ปัจจัยด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผุก อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2560 ของ ททท.สำนักงานแพร่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน รวมทั้งได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่ Unseen และแปลกตา อาทิ บ่อน้ำทิพย์, สะพานสายรุ้ง, สนามบินเหล็ก, โรงบ่มใบยาสูบเก่า, วัดหนองแดง, อุโมงคกอไผ่, อุโมงค์ต้นไม้ สำหรับเส้นทางดังกล่าวนักปั่นจักรยานสามารถปั่นเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ทั้งรูปแบบเสือภูเขา และเสือทางเรียบ

          ภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารเช้าและอาหารกลางวัน สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

          100 ท่านแรก จะได้รับเสื้อที่่ระลึก 1 ตัว นอกจากนี้ ททท.สำนักงานแพร่ ยังมีกิจกรรมการจับสลากของรางวัลแก่ผู้โชคดีภายในงานีกมากมายด้วย

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ (ทุกวันในเวลาราชการ) โทรศัพท์ 0 5452 1127 โทรสาร 0 5421 1119 อีเมลล์ tatphrae@gmail.com