มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ Unseen Lanna

มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

15-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานพบกับ

- ช้อป สุดยอดสินค้าโอทอปจากเชียงใหม่ แม่่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

- ชิมอาหาร คาว หวาน หลากหลายเมนู

- ชมนิทรรศการโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- การประกวดเพลงพระราชนิพนธ์

- สินค้านาทีทอง

- มินิคอนเสิร์ตของศิลปิน ชื่อดังทุกวัน