งาน สตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560