Chiang Mai, Good taste great food

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชีดีที่ได้ร่วมกิจกรรม "ตะลุยชิมอาหาร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงให่" จำนวน 58 ท่าน จากการจับรางวัลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่