ป่าพันปี สระมรกต

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบ้านปางมะขามป้อม อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สภาพโดยทั่วไป เป็นป่าดึกดำบรรพ์มีน้ำนองเต็มพื้นที่ ลักษณะเหมือนป่าพุ อากาศร่มเย็น ตลอดปี เหมาะสำหรับการพักผ่อนท่องเที่ยว ถัดจากป่าดึกดำบรรพ์เข้าไปข้างในจะเป็น สระมรกต เป็นสระน้ำขนาดย่อมที่เกิดจากน้ำซาวรู มีลักษณะเขียวอมฟ้าสวยงามมากและที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คงจะเป็น น้ำซาวรู เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 20 รู เป็นธารน้ำไหล แรงพุ่งออกมาจากช่องหิน (รอยแตกของดิน) ตลอดทั้งปี โดยไม่ทราบที่มาของน้ำว่ามาจากที่ไหน น้ำซาวรู เป็นน้ำ ที่ซึมซับจากภูเขา ผ่านช่องว่างชั้นหินใต้พื้นดินไหลออกมาจากรูเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นสายน้ำลำธารที่ใสสะอาด สามารถดื่มกินได้

Share :