อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผามีน้ำตกให้ท่องเที่ยวหลายแห่งแต่ส่วนใหญ่เส้นทางยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างพัฒนาพื้นที่ น้ำตกที่เข้าถึงได้สะดวกที่สุด คือ น้ำตกห้วยทรายขาว ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีแอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้ แต่ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะน้อยมาก นอกจากนี้มีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกแม่ฝางหลวง น้ำตกดอยเวียงผา น้ำตกห้วยหาน และจุดชมวิวดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และยังมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ต.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ
02 562 0760
www.dnp.go.th
Share :