อุทยานแห่งชาติขุนขาน

มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ  397  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อ.สะเมิง และ อ.แม่แจ่ม ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สูงตั้งแต่ 500–1,809 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดดอยสูงสุด คือ ดอยปุ้งเกี๊ย พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขา และป่าดิบเขา สถานที่น่าสนใจในอุทยาน ได้แก่ ถ้ำหลวงแม่สาบ บ่อน้ำอุ่นธรรมชาติ ตั้งอยู่ตรงที่ทำการอุทยานฯ น้ำมีอุณหภูมิสูงประมาณ 38 องศาเซลเซียส

ม. 1 ต. แม่สาบ อ. สะเมิง
02 562 0760
www.dnp.go.th
Share :