น้ำตกแม่หาด

เป็นน้ำตกขนาดกลางกว้างประมาณ 8-10 เมตร สูง 40-50 เมตร น้ำตกไหลผ่านตามหน้าผา มีแอ่งให้ลงเล่น น้ำได้ น้ำตกตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ นด.5 ตำบล เมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่

Share :