น้ำตกแม่ลาด

เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดทั้งปี ความสูงประมาณ 50 เมตร มี 5ชั้น แต่ละชั้นมีความงามแตกต่างกันออกไปตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ นด.6 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Share :