จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก

หมู่ 10 บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ เวลา 06.00 - 18.00 น. เป็นจุดค้าขายระหว่างไทย-เมือง ตองกี สหภาพพม่าและอนุญาตให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศข้ามฟากเข้ามาในพื้นที่ห่างจาก ชายแดนได้ไม่เกิน 200 เมตร

Share :