อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่ง สภาพป่าธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อที่ป่าแม่งัด ป่าแม่แตง และป่าเชียงดาว ในท้องที่ อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว ลักษณะเป็นป่าดิบเขา ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ไหลสู่แม่น้ำปิง

Share :