ปางช้างแตงดาว

ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ฝางประมาณกิโลเมตรที่ 56 มีการแสดงการชักลากไม้ลากซุงจากป่าให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ 09.00 น. และ 10.00 น. มีบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ ตั้งแต่ 30 นาที คือ 1.30 ชั่วโมงและการล่องแพไม้ไผ่ตามลำน้ำปิงอีกด้วย

053-298553
Share :