วัดป่าเจริญธรรม

มีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือประดิษฐานอยู่ มีความสูง 9.9 เมตร ยาว 69 เมตร และมีสถานที่เป็นแหล่งสอนธรรมะ มีรูปปั้น และรูปวาดต่างๆ ในสมัยอดีต

อ.สันป่าตอง
Share :