วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดแห่งนี้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้จำลองขึ้น ซ้อนกันอยู่ 4 รอย ได้แก่ พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ ยาว 12 ศอก (ยาว 6 เมตร) พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ ยาว 9 ศอก พระพุทธเจ้ากัสสปะ ยาว 7 ศอก พระพุทธเจ้าโคตะมะ ยาว 4 ศอก ปัจจุบันได้สร้างพระวิหารครอบรอยพระพุทธบาทไว้ และเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ต.สะลวง อ.แม่ริม
Share :