สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่

วัดร่ำเปิงตโปธาราม

สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1942 ในสมัยพระยอดเชียงราย วัดแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา เมื่อครั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย...

อ่านต่อ...

วัดลอยเคราะห์

วัดลอยเคราะห์ เดิมชื่อว่า วัดร้อยข้อ (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย วัดนี้จึงมีอายุราว 500 ปี ในสมัยที่ล้านนาตกเป็นเมือ...

อ่านต่อ...

วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม

พญากือนาทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1914 (ศักราชนี้ถือตามหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ของพระรัตนปัญญาเกตุ) เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐานพระพุทธศ...

อ่านต่อ...

วัดช่างฆ้อง

สร้างเมื่อ พ.ศ. 1900  โดยชาวบ้านช่างฆ้องที่อพยพมาจากเชียงแสน สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีหอไตรซึ่งเป็นตึกสองชั้นตกแต่งด้วยลายปูนปั้นและไม้ฉลุเป็น...

อ่านต่อ...

วัดพวกหงษ์

สิ่งที่น่าสนใจ คือ วัดนี้มีเจดีย์โบราณซึ่งพบว่ามีเพียงสามวัดในเชียงใหม่ คือ วัดพวกหงษ์ วัดร่ำเปิง และวัดเจดีย์ปล่อง มีลักษณะเป็นทรงกลม ก่ออิฐถือปูนฐานเป็นสี่...

อ่านต่อ...

วัดศรีสุพรรณ

สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2043 รัฐสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย และทำการผูกพันธสีมาพระอุโบสถ ต่อมาในพุทธศักราช 2052 ใช้เป็นที่ทำสังฆกรร...

อ่านต่อ...

วัดหมื่นเงินกอง

วัดหมื่นเงินกอง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองล้านนา ในย่านสามล้านอันเป็นที่พักขุนนางชั้นสูง  หมื่นเงินกอง เป็น...

อ่านต่อ...

วัดเชียงยืน

เป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งซึ่งมีโบสถ์แปดเหลี่ยมที่เก่าแก่ด้วยรูปแบบศิลปะพม่า แม้ตัวโบสถ์จะทรุด โทรมตามกาลเวลา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพม่า ห้ามผู้หญิงเข้าตาม...

อ่านต่อ...

วัดศรีโสดา

17 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบล สุเทพ ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ซึ่งครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้ริเริ่มสร้างทางขึ้นสู่ดอยสุเทพ เป็นวัดซึ่งทำการอบรมและดำเนินโค...

อ่านต่อ...

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ เดิมเป็นอาคารศาลแขวงเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติ การขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าติโลกราช รูปปั้นเกจิอาจารย์ เช่น ครูบาศรีวิ...

อ่านต่อ...

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมงดงาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 เคยใช้เป็นหอคำศาลาว่าการรัฐบาลมลฑลพายัพ และศาลาว่าการจังหวัดเชียงใหม่ หอศิลป์แห่งนี้เค...

อ่านต่อ...

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์

ตั้งอยู่ที่ ถ.ช้างคลาน เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ที่รังสรรค์ขึ้นโดยจิตรกรมืออาชีพจากเกาหลี ซึ่งมีผลงานได้รับรางวัลระดับประเทศหลายสิบชีวิต มาระบายฝันแต้มสีส...

อ่านต่อ...

ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย

ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 79/7 ซอย 2 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดสร้างโดยนายเข้ม มฤคพิทักษ์ ผู้ซึ่งสนใจงานศิลปะโดยได้จัดสร้างพระพิฆเนศวร ปางยืนสามเศียร ใหญ่ท...

อ่านต่อ...

น้ำตกสิริรัตน์

ออกจากเขตสถานีฯ ไปทางทิศตะวันตก จะพบทางแยกไปน้ำตกสิรรัตน์ รถเข้าไม่ถึง ต้องเดินเท้าไปประมาณ 10 นาที เส้นทางไปเที่ยวน้ำตกเป็นเส้นทางปรับแต่งแล้ว สะดวกต่อการเด...

อ่านต่อ...

กิจกรรมดูนกบนดอยอินทนนท์

ศูนย์บริการข้อมูลนกอินทนนท์ที่ร้านลุงแดง ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 31 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง ให้บริการด้านข้อมูลนกในดอยอินทนนท์ เช่น สมุดบันทึกการพบนกในดอยอินทนนท...

อ่านต่อ...