ไนท์บาซาร์กลับมาอีกครั้ง เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ 1 สิงหาคม นี้

บริษัท ทีซีซีรีเทล เชียงใหม่ จำกัด เตรียมความพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการในครั้ง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นี้ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและฟื้นบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ให้เกิดขึ้น โดยได้ประสานให้ผู้ประกอบการมีการกลับมาเปิดร้านค้า ทั้ง ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

โดยการกลับมาเปิดครั้งนี้ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ได้นำเอามาตราการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้คนที่มาใช้บริการมั่นใจว่าจะปลอดภัยแน่นอน หรือเรียกได้ว่ากลายเป็นตลาดนัดรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ซึ่งแต่ละโครงการตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน รวมถึงพนักงานในร้านค้าทุกคน

 

****
Share :