หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9

  • ขบวนพาเหรด เกษตรเมืองแกน
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
  • ชมความสวยงามดอกคอสมอส (คำแผ้แหล้)
สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
เทศบาลเมืองแกน โทร. 053-857-387
Share :