นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล – โรงแรมแคนทารีฮิลล์

44/1-2 ถ.นิมมานเหมินท์ ซ.12 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053 222 111
Share :