บ้านม้ง (แม้ว)

เลี้ยวซ้ายมือตรง กิโลเมตรที่ 12 เข้าไปอีก 7 กิโลเมตร แต่สภาพทางเป็นลูกรังและสูงชัน ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจ คือ ความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพงานศิลปหัตถกรรมของชาวเขา

0 5381 0765, 08 9851 9922
Share :