พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยปกติแล้วจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน ยกเว้นในช่วงที่มีการเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ จำหน่ายบัตร 08.30-11.30 น. และ 13.00-15.30 น. ค่าเข้าชมเด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

จากวัดพระธาตุดอยสุเทพไปยังพระตำหนักฯ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
053 219 932, 053 219 915
www.bhubingpalace.org
Share :