พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

รวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้ เช่น พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนาต่าง ๆ และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยภาคเหนือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวล้านนาและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. หยุดวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษา หมู่คณะข้าราชการ และพระสงฆ์ฟรี

ถ. ซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)ใกล้ ๆ กับวัดเจ็ดยอด
053 221 308
Share :