ดอยผาหลวงผ้าห่มปก

มีความสูง 2,285  เมตร จากระดับน้ำทะเลจึงมีเมฆปกคลุมยอดดอยและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ดอยผ้าห่มปก คือหนึ่งในเทือกเขาแดนลาวที่ทอดตัวยาวตั้งแต่ทางตอนใต้ของยูนนานลงมาแบ่งชายแดนไทย-พม่า ตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงแม่ฮ่องสอนจนไปจรดกับเทือกเขาถนนธงชัย นักท่องเที่ยวสามารถตั้งแค้มป์พักแรมได้บริเวณกิ่วลม เนื่องจากทางอุทยานแห่งชาติไม่อนุญาตให้พักแรมบนยอดดอยผ้าห่มปกซึ่งเป็นหน้าผาชันอาจเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ยังมีบ้านพักแบบถาวร 1 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 15–20 คน  ก่อนเดินทางควรติดต่อขออนุญาต ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง สอบถามรายละเอียดที่

ตำบลเวียง อำเภอฝาง
053 453 517-8
Share :