ล่องแพแม่วาง

ในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขา และแม่น้ำแม่วางอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก มีลำน้ำแม่วินจากบ้านขุนวินไหลมาบรรจบ เหมาะแก่การล่องแพ และเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ของป่าดิบสองฝั่งลำน้ำแม่วาง และเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าปกาเกอะญอที่หมู่บ้านใกล้เคียง แม่น้ำแม่วางมีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร  มีบริการทั้งแพไม้ และแพยาง ผ่านเกาะแก่งตามความยากระดับ 1 และ 2 รวมถึงแก่งขนาดใหญ่ และน้ำที่เชี่ยวไหลแรงเป็นตัววี ในบรรยากาศเสียงที่ดังกังวานของสายน้ำกระทบโขดหิน นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อได้จากบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตประกอบ การ หรือติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง

อ.แม่วาง
Share :