อุทยานแห่งชาติออบขาน

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 484 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอ ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สะเมิง หางดง แม่วาง และสันป่าตอง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนและหินอัคนี ประกอบด้วยป่าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดิบเขา สนเขา ดิบแล้ง เบญจพรรณ และเต็งรัง เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแม่วาง น้ำแม่วิน และน้ำแม่ขาน และที่นี่เป็นแหล่งที่พบเอื้องมณีไตรรงค์แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะบานในช่วงเดือนมกราคม สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ ออบขาน มีลักษณะคล้ายออบหลวงเป็นช่องหน้าผาชันแต่มีขนาดเล็กกว่าสูงประมาณ 30 เมตร ซึ่งมีแม่น้ำขานไหลผ่านกลางและมีลักษณะเว้าแหว่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยาน ฯ อาทิ ห้วยหญ้าไซ ห้วยโป่ง  ผาลาย น้ำตกขุนป๋วย น้ำตกแม่เตียน ถ้ำดอยโตน น้ำพุร้อนแม่โต๋ น้ำตกมรกต น้ำตกแม่มูด น้ำตกขุนวิน น้ำตกแม่วาง และถ้ำตั๊กแตน อุทยานแห่งนี้จัดให้มีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก มีจุดพักแรกและบ้านพักบริการ แต่ต้องติดต่อล่วงหน้าที่ อุทยานแห่งชาติออบขาน  หรือสำนักบริหารอนุรักษ์พื้นที่ ที่ 16

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
053 818 348, 086-1811068
Share :