ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน

ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน (เกี๊ยะ เป็นคำเมืองแปลว่า ต้นสน) สภาพทางในช่วงฤดูฝนค่อนข้างลำบาก เนื่องจากเป็นทางลูกรังและเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น จากหน่วยงานมองเห็นยอดดอยเชียงดาวและทะเลหมอกยามเช้า มีแปลงดอกไม้ และแปลงทดลองปลูกกาแฟ มีที่พักบริการแก่นักท่องเที่ยวแต่ควรเตรียมอาหารไปเอง ติดต่อสำรองที่พักล่วงหน้าได้ที่ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
02 579 7586, 02 579 5344
Share :