น้ำตกตาดหมอก-ตาดเหมย

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนชัย ต.แม่อาย อยู่ห่างจากทางหลวง 15 กิโลเมตร มีถนนลาดยางถึงบริเวณน้ำตก เป็นน้ำตกคู่ มีน้ำไหลตลอดปี

Share :