วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เดินทางตาม ถ. ห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดประมาณ 11 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง วัดพระธาตุดอยสุเทพมีบันไดนาค ประมาณ 300 ขั้น หรือสามารถใช้บริการกระเช้ารถไฟฟ้า วัดแห่งนี้ถือเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ ถ้าหากใครที่มาเยือนเมืองเชียงใหม่แล้วไม่ได้ขึ้นไปนมัสการถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ ในวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีประเพณีเดินขึ้นดอยเวียนเทียน และสรงน้ำพระธาตุ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถสองแถวที่บริการอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพตั้งแต่เวลาประมาณ 05.30–20.00 น. เป็นประจำทุกวัน  ค่าเข้าชม คนไทยฟรี ชาวต่างชาติ 30 บาท ค่าบริการรถรางคนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

ถ.ห้วยแก้ว
053 295 003, 053 295 012
Share :