วัดร่ำเปิงตโปธาราม

สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1942 ในสมัยพระยอดเชียงราย วัดแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา เมื่อครั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันวัดร่ำเปิงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน

ต.สุเทพ อ.เมือง
053 278 620
www.watrampoeng.com
Share :