ผาช่อ

  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน อ.ดอยหล่อ ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วาง มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงประมาณ 30-50 เมตร เกิดจากตะกอนของแม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วกัดเซาะจนเกิดเป็นผาแห่งนี้ขึ้นมา มีแนวหินขนาดใหญ่ยาวหลายร้อยเมตร มีริ้วลวดลายสวยงามลักษณะเป็นหน้าผาสูงที่มีความสวยงามที่แปลกแตกต่างไปจากที่ ความน่าตื่นตาความสวยงามของผาช่อเปรียบได้กับ “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย” 

การเดินทาง สำหรับเส้นทางที่จะไป ผาช่อ แห่งนี้ เริ่มต้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ออกไปทาง อ.หางดง ผ่าน อ.สันป่าตอง เลยมาอีกหน่อย ก็เลี้ยวขวา เข้าสู่ อ.ดอยหล่อ แล้วเข้าไปอีก 6 กม. ก็ถึงระยะทางประมาณ 40 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางแบบสบายๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง

053-818348, 053-819349, 082-7658524
https://business.facebook.com/pg/maewang.nationalpark/posts/?ref=page_internal
Share :