เวียงท่ากาน

  บ้านท่ากาน ตำบล บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เป็นเวียงเก่าแก่ เวียงหนึ่งในสมัยหริภุญชัย สันนิษฐานว่าสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นหริภุญชัยสืบ ต่อมาจนถึงสมัยพญามังรายช่วงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่โบราณสถานที่สำคัญอยู่บริเวณกลางเมืองในเขตโรงเรียน คือ วัดท่ากาน และวัดต้นกอกโบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ พระพุทธรูปหินทรายพระพุทธรูปดินเผา พระพิมพ์จำนวนมาก ไหเคลือบสีน้ำตาลบรรจุกระดูก เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ. 1823 - 1911) และพระบุทองคำ

บ้านท่ากาน ตำบล บ้านกลาง
http://wiangtakan.blogspot.com/p/blog-page_6.html
Share :