สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่

ม่อนแจ่ม

เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้ง หนองหอย อ.แม่ริม  ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิว...

อ่านต่อ...

น้ำตกแม่สา

น้ำตกแม่สาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่ริม แบ่งเป็นชั้น ๆ ขึ้นไปตามเชิงเขาถึง 8 ชั้น ชั้นที่สวยที่สุด คือชั้นที่ 5-7 ความสูงชั้นละประมาณ 6-8 เมตร ทั่วบร...

อ่านต่อ...

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มีพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่  สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันเป็นชั้นๆ ในระดับ 300-970 เมตร จัดทำเป็นสวนพฤกษศา...

อ่านต่อ...

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดแห่งนี้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้จำลองขึ้น ซ้อนกันอยู่ 4 รอย ได้แก่ พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ ยาว 12 ศอก (ยาว 6 เมตร)...

อ่านต่อ...

โรงเรียนลิง

เป็นโรงเรียนสอนลิงเพื่อใช้ในการเกษตรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวนิยมแวะเข้าเยี่ยมชมการแสดงต่างๆ ของลิง ซึ่งมีหลายรายการ โดยลิงที่นำมาแสดงได้รับการฝึก...

อ่านต่อ...

ไอ เลิฟ ฟลาวเวอร์ ฟาร์ม เชียงใหม่

สวนดอกไม้ ไอ เลิฟ ฟลาวเวอร์ ฟาร์ม เชียงใหม่ สวนดอกไม้เปิดใหม่ ตั้งอยุ่ในตำบลเหมืองแก้ว อำเภอเเม่ริม เป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาล โดยภายในสวนมี ดอกไม้สวยๆให้ผู้เยี่ย...

อ่านต่อ...

ม่อนอังเกตุ

ตั้งอยู่ที่บ้านปางขุม ต. ยั้งเมิน อ. สะเมิง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,840 เมตร บนยอดดอยสามารถมองเห็นเป็นมุมกว้าง 360 องศา อากาศเย็น และลมแรงตลอดปี ในหมู่บ้านมี 2...

อ่านต่อ...

อุทยานแห่งชาติขุนขาน

มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ  397  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อ.สะเมิง และ อ.แม่แจ่ม ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สูงตั้งแต่ 500–1,809 เ...

อ่านต่อ...

ปางช้างแตงดาว

ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ฝางประมาณกิโลเมตรที่ 56 มีการแสดงการชักลากไม้ลากซุงจากป่าให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ 09.00 น. และ 10.00 น. มีบริการนั...

อ่านต่อ...

ดอยผาหลวงผ้าห่มปก

มีความสูง 2,285  เมตร จากระดับน้ำทะเลจึงมีเมฆปกคลุมยอดดอยและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ดอยผ้าห่มปก คือหนึ่งในเทือกเขาแดนลาวที่ทอดตัวยาวตั้งแต่ทางตอนใต้ขอ...

อ่านต่อ...

ดอยอ่างขาง

แม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ปลายสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการเดินทางขึ้นเขาลงเขาอยู่หลายชั่วโมง แต่อ่างขางก็ยังคงเป็นที่เที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะที่ส...

อ่านต่อ...

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ตำบลอ่างขาง อำเภอฝาง เรื่องกำเนิดของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแห่งนี้เป็นเกร็ดประวัติเล่ากันต่อมาว่าครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทางเฮลิ...

อ่านต่อ...

หมู่บ้านนอแล

ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ไทย-พม่า คนที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่องเชื้อ สายพม่า แต่เดิมคนกลุ่มนี้อยู่ในพม่าและพึ่งอพยพมา มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นับถือศาสนาพุ...

อ่านต่อ...

ดอยปู่หมื่น

มีทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆหน่วยงานขนบธรรมเนียมของชาวเขาเผ่ามูเซอ ชมยอดดอยผ้าห่มปกที่สวยงาม แปลงดอกไม้ และแปลงทดลองปลูกพืชเมืองหนาวพร้อมทั้งบ้านพักทั้งหมด...

อ่านต่อ...

น้ำตกตาดหมอก-ตาดเหมย

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนชัย ต.แม่อาย อยู่ห่างจากทางหลวง 15 กิโลเมตร มีถนนลาดยางถึงบริเวณน้ำตก เป็นน้ำตกคู่ มีน้ำไหลตลอดปี

อ่านต่อ...