สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่

วัดป่าเจริญธรรม

มีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือประดิษฐานอยู่ มีความสูง 9.9 เมตร ยาว 69 เมตร และมีสถานที่เป็นแหล่งสอนธรรมะ มีรูปปั้น และรูปวาดต่างๆ ในสมัยอดีต

อ่านต่อ...

พระบรมธาตุแสนไห

พระบรมธาตุแสนไห อยู่ที่ตำบลเมืองแหง จากบ้านเมืองายเข้ามา 55 กิโลเมตร เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่มาได้รับการบูรณะในพ.ศ. 2457 เป็นปฏิมากรรมผสมระหว่...

อ่านต่อ...

เวียงท่ากาน

  บ้านท่ากาน ตำบล บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เป็นเวียงเก่าแก่ เวียงหนึ่งในสมัยหริภุญชัย สันนิษฐานว่าสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์...

อ่านต่อ...

อุทยานแห่งชาติออบขาน

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 484 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอ ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สะเมิง หางดง แม่วาง และสันป่าตอง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินป...

อ่านต่อ...

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงติดต่อกันเป็นเทือกเขายาวแนวเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย จึงมีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล...

อ่านต่อ...

สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)

อยู่บนทางหลวงหมายเลข 108 สายฮอด-แม่สะเรียง กิโลเมตรที่ 36-37 อากาศ ของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี งามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามตา จึงทำให้บริเวณสถานีกลา...

อ่านต่อ...

เวียงกุมกาม

  เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 โดยให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้านเพื่อไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ในคูเวียง โบรา...

อ่านต่อ...

วัดเจดีย์เหลี่ยม

  วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือ เจดีย์กู่คำ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพญามังราย เมื่อปี พ.ศ. 1831 กล่าวคือ หลังจากที่พระองค์ได้ยกทัพมาตีเมืองลำพูนแล้วทรงมอบ...

อ่านต่อ...

ถ้ำโบราณ

เป็นถ้ำของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือ ยุคหินกลางอายุประมาณ 5,000 ปี มีความลึกประมาณ 69 เมตร และพบขวานหินกะเทาะฝังอยู่บริเวณปากถ้ำ และภายในถ้ำ รวม 8 อัน อ...

อ่านต่อ...

น้ำตกแม่หาด

เป็นน้ำตกขนาดกลางกว้างประมาณ 8-10 เมตร สูง 40-50 เมตร น้ำตกไหลผ่านตามหน้าผา มีแอ่งให้ลงเล่น น้ำได้ น้ำตกตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ นด.5 ตำบล เมืองแหง อำเภ...

อ่านต่อ...

น้ำตกแม่ลาด

เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดทั้งปี ความสูงประมาณ 50 เมตร มี 5ชั้น แต่ละชั้นมีความงามแตกต่างกันออกไปตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ นด.6 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง...

อ่านต่อ...

วัดเจ้าพรหมมหาราช

หรือ วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว ชาวอำเภอไชยปราการ ร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ประดับด้วยแก้วนพเก้า 80 เม็ด เท่ากับ...

อ่านต่อ...

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผามีน้ำตกให้ท่องเที่ยวหลายแห่งแต่ส่วนใหญ่เส้นทางยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างพัฒนาพื้นที่ น้ำตกที่เข้าถึงได้สะดวกที่สุด คือ...

อ่านต่อ...

ป่าพันปี สระมรกต

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบ้านปางมะขามป้อม อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สภาพโดยทั่วไป เป็นป่าดึกดำบรรพ์มีน้ำนองเต็มพื้นที่ ลักษณะเหมือนป่าพุ อาก...

อ่านต่อ...

ล่องแพแม่วาง

ในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขา และแม่น้ำแม่วางอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก มีลำน้ำแม่วินจากบ้านขุนวินไหลมาบรรจบ เหมาะแก่การล่องแพ และเรียนรู้พื...

อ่านต่อ...