สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่

โครงการหลวงตีนตก

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงตีนตก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างศูนย์ฯ...

อ่านต่อ...

ผาช่อ

  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน อ.ดอยหล่อ ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วาง มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงประมาณ 30-50 เมตร เกิดจากตะกอนของแม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางเมื่...

อ่านต่อ...