อมก๋อย

สถานีตำรวจอมก๋อย

0 5346 7066, 0 5346 7110