สันทราย

สถานีตำรวจสันทราย

0 5349 1949, 0 5349 1952