เวียงแหง

สถานีตำรวจเวียงแหง

0 5347 7066, 0 5347 7066