มหกรรมผ้าซิ่นตีนจก และผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอเเม่เเจ่ม ครั้งที่ 27

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน มหกรรมผ้าซิ่นตีนจก และผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอเเม่เเจ่ม ครั้งที่ 27 วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเเม่เเจ่ม พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการผ้าตีนจก บ้านชนเผ่า การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดธิดาผ้าตีนจก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเเม่เเจ่ม หลายเลขโทรศัพท์ 053 - 485111 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ 053 - 248604-5 

****
Share :