รัฐบาลอนุญาตให้คนต่างด้าว ประเภทคนอยู่ชั่วคราว อยู่ไทยจนถึง 31 ก.ค 63

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทำการออกประกาศจากรัฐบาล โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวในประเภท (คนอยู่ชั่วคราว) อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้จนถึงวัน 31 กรกฎาคม 2563 โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศไทย ไม่ต้องต่อวีซ่า และไม่ต้องรายงานตัว 90 วัน ทางสำนักงานจะเป็นผู้ดำเนินการให้นักท่องเที่ยวเอง  

 

 

 

****
Share :