เทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

 

กำหนดการ

งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2562

ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

--------------------------------

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 09.00 เป็นต้นไป

- ชมการตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง

- พิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง ณ ร้านอบเชย

- นิทรรศการร่มจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ หน้าเซเว่นบ่อสร้าง

เวลา 10.00 น./ เวลา 14.00 น.

          - ขบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมการถีบรถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง

          - ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง

เวลา 15.00 น.

- กิจกรรมกาดหมั้วคนเมือง  ณ ป้อมตำรวจสี่แยกบ่อสร้าง

เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

- พิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ณ ปะรำพิธี        

- ชมขบวนรถประดับร่ม ณ ถนนสายบ่อสร้าง

- การแสดงวัฒนธรรมจาก รร.สันกำแพง ณ เวทีสี่แยกบ่อสร้าง

- การแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ลานกิจกรรมบ่อสร้าง ซอย 1

 

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

เวลา 09.00 เป็นต้นไป

- ชมการตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง

- พิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง ณ ร้านอบเชย

- กิจกรรมสาธิตการวาดร่ม เหลาโครงร่ม การแกะสลักไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาของผู้สูงอายุ ณ ปะรำพิธี

-  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว  ณ ปะรำพิธี

- นิทรรศการ การสาธิตการวาดร่ม การสาธิตการทำอาหาร จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ หน้าเซเว่นบ่อสร้าง

เวลา 10.00 น./ เวลา 14.00 น.

          - ขบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมการถีบรถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง

          - ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง

เวลา 15.00 น.

- ถนนคนเดิน  ณ ถนนบ่อสร้าง

- การแสดงทางวัฒนธรรม ณ สหกรณ์บ้านบ่อสร้าง

- ถนนศิลปะสู่ชุมชน ณ บริเวณหน้าเวทีปะรำพิธี

- กิจกรรมกาดหมั้วคนเมือง ณ ป้อมตำรวจสี่แยกบ่อสร้าง

- การแสดงแฟชั่นโชว์จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ หน้าเซเว่นบ่อสร้าง

เวลา 19.00 น.

-  การแสดงกลองสะบัดชัย ณ เวทีปะรำพิธี

-  การแสดงทางวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง

-  การประกวดหนูน้อยร่มบ่อสร้าง ประจำปี 2562 ณ เวทีสี่แยกบ่อสร้าง

-  การแสดงวัฒนธรรมจาก รร.หนองโค้ง ณ เวทีปะรำพิธี

 

 

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

เวลา 09.00  เป็นต้นไป

- ชมการตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง

- พิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง ณ ร้านอบเชย

- กิจกรรมสาธิตการวาดร่ม เหลาโครงร่ม การแกะสลักไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาของผู้สูงอายุ ณ ปะรำพิธี

-  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว  ณ ปะรำพิธี

- นิทรรศการ การสาธิตการวาดร่ม การสาธิตการทำอาหาร จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ หน้าเซเว่นบ่อสร้าง

เวลา 10.00 น. / เวลา 14.00 น.

          - ขบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมการถีบรถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง

          - ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง

เวลา 15.00 น.

-  ถนนคนเดิน ณ ถนนบ่อสร้าง

-  การแสดงทางวัฒนธรรม ณ สหกรณ์บ้านบ่อสร้าง

-  ถนนศิลปะสู่ชุมชน บนถนนบ่อสร้าง

-  กิจกรรมกาดหมั้วคนเมือง ณ ป้อมตำรวจสี่แยกบ่อสร้าง

-  การแสดงแฟชั่นโชว์จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ หน้าเซเว่นบ่อสร้าง

เวลา 18.00 น.

-  การแสดงทางวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง

-  การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง  ณ เวทีสี่แยกบ่อสร้าง

-  การแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ เวทีสี่แยกบ่อสร้าง

****
Share :