ขอรับบริจาค แอลกอฮอลล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ผ้าเมตร และอุปกรณ์เย็บผ้า

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขอรับบริจาค แอลกอฮอลล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ผ้าเมตร    และอุปกรณ์เย็บผ้า เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนห้วยปูแกง และจะมีกิจกรรมสาธิตวิธีทำหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านใช้เอง เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส COVID -19 โดยสามารถส่งสิ่งของมาได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ : 090-7613013 

****
Share :