เชียงใหม่ เคาท์ดาวน์ 2020 ลานนา แฮปปี้ เฟสติวัล

 

เชิญเที่ยวงาน เชียงใหม่ เคาท์ดาวน์ 2020 ลานนา แฮปปี้ เฟสติวัล ณ ลานอนุสาวรีสามกษัตริย์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากศิลปินล้านนา

และกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ร่วมสนุก โดยกิจกรรมจะมีจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562
18.00 - 18.10 น.
- พิธีกรเปิดเวที

18.10 - 19.00 น.
- การแสดงจากชมรมรักษ์หิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

20.10 - 21.00 น.
- การแสดงจากชมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เชียงไหม่

21.10 - 22.00 น.
- การแสดงจากขมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ หรือการแสดงจากผู้สนับสนุน

22.00 - 22.10 น.
- พีธีกรกล่วประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวันพรุ่งนี้

วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคุม 2562

18.00 -19.00 น.
- การแสดงโฟล์คซองจากนักดนตรีเชียงใหม่

19.00 - 19.10 น.
- พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน Chingmai Countdown 2020 และเชิญชมการแสดง 

19.10 - 20.00 น.
- การแสดงจากนักแสดง สภาวัฒนธรรมอำภอสันกำแพง 7 โชว์

20.15 - 21.00 น.
 - การแสดงลูกทุ่งคอมโบ้ พร้อมหางเครื่อง จากสถาบันการศึกษา

21.15 - 21.50 น.
- การแสตงดนตรี จากวงนกแล

22.00 - 22.45 น.
- การแสดงจาก Chiangmai BLUES + Nimman Street Orchestra

23:00 - 23:50 น.
- Show Hilight : Chiangmai BLUES + Nimman Street Orchestra + Jui Juis 

23.50 - 24.00 น.
พิธีกรกล่าวขอบคุณการแสตงและนำเข้าช่วงพืธีการ ช่วงพิธีการกล่าวคำอวยพร
ㆍ พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรตีและศิลปินบนเวที
ㆍ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส.กล่าวอวยพร
ㆍ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัตเชียงใหม่ กล่าวอวยพร
ㆍ นายกฯ เกษมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวอวยพร
ㆍ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง.หม่ กล่าวอวยพร
ㆍ ทุกคนร่วมกันนับถอยหลังก้าวสู่ศักราชไหม่
ㆍ ร่วมกันร้องเพลง พรปีใหม่

 

****
Share :