เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่

เชิญเที่ยวงาน เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ พบกับกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องเงิน เครื่องเขิน ชุมชนดั้งเดิมวัวลาย เยี่ยมชมร้าน หัตถกรรมเครื่องเงิน สรรหาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนร่วมโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม ในวันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563 ณ ชุมชนวัวลาย วัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม และภัคตาคารจีนตูลู่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางงานมีรถบริการแก่นักท่องเที่ยวบริเวณวัดศรีสุพรรณ 

****
Share :