เชิญเที่ยวงาน เมืองกาแฟแลดอกเสี้ยว เที่ยวเทพเสด็จ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน เมืองกาแฟแลดอกเสี้ยว เที่ยวเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 ภายในงานพบกับ การออกร้านค้ากาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก พร้อมการแสดงดนตรีพื้นบ้านจาก วิทูรย์ ใจพรหม

ณ อบต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 - 495782 , 053 - 291738  

****
Share :