LANNA EXPO 2019

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกพลังจัดงาน “Lanna Expo 2019” ครั้งที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” เชียงใหม่อวดโฉมผ้าทอตีนจกแม่แจ่มอายุ 100 ปี กระเป๋าไข่นกกระจอกเทศ ลำพูนโชว์ผ้าไหมยกดอกผืนละ 9 แสนบาท ด้านลำปางยกเซรามิกเก๋ๆทั้งจังหวัดมาให้เลือกช้อป แม่ฮ่องสอนขนถั่วลายเสือ-กาแฟขี้ชะมด-ผ้าทอชนเผ่าของดีของเด่นมาจัดแสดง ดึงกาแฟล้านนา 4 จังหวัด-ฟู้ดวัลเลย์ ร่วมแสดง 850 บูธ พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ-Business Matching คาดดันรายได้ 100 ล้านบาท

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดงาน Lanna Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการทั้ง 4 จังหวัด ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การสร้างเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูง โดยภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนกิจกรรม ประกอบด้วย

 

โซน Northern Thailand Food Valley จะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 

โซนผลิตภัณฑ์กาแฟของกลุ่มล้านนา 4 จังหวัด Food Truck 

 

โซน Lanna Handicraft Festival แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม หัตถศิลป์ร่วมสมัย และการแสดงผลงานของกลุ่มครูศิลป์ของแผ่นดิน

 

โซนมหกรรมของดี OTOP & SMEs จะพบกับ Pavilion หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 4 จังหวัด

 

โซน Lanna Travel Mart พบกับการสาธิต การแสดง/การบริการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดโซน International พบกับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ นิทรรศการความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับนานาประเทศ

 

โซน Health Fair จะนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เป็นต้น

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 053-112982
****
Share :