Lanna Expo 2020 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

Lanna Expo 2020 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” วันที่ 18 -27 กันยายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ พบกับงานออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กว่า 750 คูหา และกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค 

 

****
Share :