ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11

การสาธิต การจำหน่าย การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การปศุสัตว์ การประกวดไก่ชน นิทรรศการและเอกลักษณ์ของอำเภอดอยสะเก็ด

ณ สนามด้านหน้าที่ว่าการ อ.ดอยสะเก็ด
ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด โทร. 053-495-781
Share :